fbpx

Therapeutische begeleiding

balansIn therapeutische gesprekken begeleid ik u bij het vinden van een betere balans in uw gevoelsleven en/of bij het helen van (diepgaande) emotionele problemen. Uw eigen innerlijke deskundigheid over úw leven is ons gemeenschappelijke richtsnoer.

 

We verkennen samen wat er aan de hand is, wie en wat er allemaal een rol speelt en hoe u situaties anders kunt benaderen en beleven. De gesprekken zijn verkennend, openhartig en respectvol. Er zijn meerdere soorten therapeutische begeleiding mogelijk. Wat voor u het beste werkt – de vorm, de frequentie – bepalen we samen na het kennismakingsgesprek.

Individuele therapie
Vorm: één-op-ééngesprek
Doelen: constructiever met uw eigen zwakten en sterkten leren omgaan. Evenwichtiger denken en voelen over uzelf in relatie tot anderen. Diepgaande emotionele problemen/verstoringen helen.
Duur: afhankelijk van uw situatie, vra(a)g(en) en doelen

Relatietherapie
Vorm: driegesprek
Doel: onderliggende, onuitgesproken verwachtingen van elkaar en de relatie helder krijgen, (beter) leren begrijpen en op een voor beide partners prettige manier invullen
Duur: afhankelijk van uw situatie, vra(a)g(en) en doelen

Groepstherapie
Vorm: groepsgesprek (minimaal acht en maximaal twaalf deelnemers)
Doel: uitvinden hoe u contact/verbinding maakt met anderen en hoe u zich in relaties opstelt en gedraagt
Duur: minimaal zes maanden

Traumabehandeling
Vorm: onder andere EMDR en EFT (individueel)
Doel: emotionele spanning verminderen met behulp van fysieke prikkels (kijken, geluiden, aanrakingen)
Duur: minimaal één, maximaal tien keer

Leertherapie
Vorm: individueel of groep
Doel: vergroten van uw inzicht in uw eigen functioneren in uw beroepsrol (bijvoorbeeld in het kader van een opleiding voor therapeut of pastor)
Duur: afhankelijk van de gekozen opleiding

Transpersoonlijke therapie
Vorm: één-op-ééngesprek
Doel: integreren van ingrijpende en/of de dagelijkse realiteit overstijgende ervaringen (bijvoorbeeld een bijna-doodervaring of een bekering) in de eigen werkelijkheid
Duur: afhankelijk van uw situatie, vra(a)g(en) en doelen

 

Afspraak maken?