fbpx

Kopp-kindproblematiek

Waar staat KOPP voor?

Een KOPP-kind is iemand die opgroeit in een ongewone thuissituatie. KOPP betekent ‘kind van ouder(s) met psychische problemen.’ Wanneer je opgroeit met (minimaal) één ouder met psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen wordt er vaak niet of (te) weinig naar je omgekeken. Veelal wordt de ouder-kind-relatie ten dele of geheel omgedraaid en heeft het kind geen ruimte om kind te zijn. Het gezin draait om de problemen van de ouders en als kind leer je om al vroeg zorg te dragen over anderen. Dan is er geen sprake van ‘kind zijn’.

 

Welke gevolgen heeft het om op te groeien bij ouders met psychische problemen?

Door als kind in een situatie op te groeien waarin een kind onvoldoende ruimte heeft tot zelfontplooiing, kan het zijn dat je beeld over jezelf wordt aangetast. Het is goed mogelijk dat je in jouw jeugd je thuissituatie zoveel mogelijk verborgen hebt gehouden uit schaamte. Veelal hebben KOPP-kinderen een minder gevoel van eigenwaarde als gevolg van sociale/emotionele verwaarlozing of zelfs actieve mishandeling.

 

Bestaansleegte

KOPP-kinderen hebben in een later stadium van hun leven last van ‘bestaandsleegte’, een gevoel van leegte en identiteitsverlies.
In het boek bestaansleegte wordt dit gevoel nader omschreven. Een volwassen KOPP-kind ontleent vaker zijn of haar gevoel van eigenwaarde aan de zorg voor anderen. Je kan later last krijgen van het vertonen van extreem gedrag tegenover ‘stressvolle maar normale situaties’. Deze problemen kunnen zich voordoen in alledaagse omstandigheden zoals in relaties, werk, of tijdens je studie. De emotionele lading ​kan je onbewust herinneren aan met traumatische gebeurtenissen uit het verleden. Gebeurtenissen met een gelijkenis met het verleden kunnen je alles laten herbeleven​ omdat de emotionele pijn er nog zit.

 

ACE

Uit grootschalig internationaal onderzoek door Felitti e.a. (1998) the Adverse Childhood Experience Study (ACE Study), bleek er een relatie te zijn tussen ongunstige ervaringen in de kindertijd (ACE’s) en psychische, lichamelijke en sociale problemen. Zij constateerden dat de kans op psychische, somatische en sociale problematiek rechtstreeks verband houdt met het aantal negatieve ervaringen in de kindertijd (de ACE-score). Je kunt je eigen ACE Score voor ongunstige jeugdervaringen berekenen met onderstaande test en vergelijken met de uitkomst van groot internationaal onderzoek.

 

Ervaar jij problemen omdat je als KOPP-kind bent opgegroeid?

Ik heb verschillende KOPP-kinderen in mijn praktijk bijgestaan. Door samen in gesprek te gaan wil ik jou helpen om​ te leren​ herkennen wanneer je reacties vertoont die te maken hebben met het verleden.​ Zo kun je de pijn uit het verleden een plek geven en zo mogelijk verwerken. Als ervaringsdeskundige herken ik het gevoel en ken ik de stappen die nodig zijn in dit herstelproces.

 

Ben je geïnteresseerd geraakt of wil je meer weten over KOPP-kinderen?

Om bij te blijven met de ontwikkelingen in de zorg in de noordelijke provinciën bezoek ik verschillende bijeenkomsten omtrend KOPP-kinderen. Deze bijeenkomsten zijn algemeen toegankelijk. Bekijk hier de verschillende bijeenkomsten

Afspraak maken?