Informatie voor verwijzers

Praktijk voor psychosociale therapie Sypke Visser
–  Lid Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Nummer: 100308. AGB-codes: zorgverlener 94.007158, praktijk 94(0)56436
–  Ingeschreven in het RBCZ register als Registertherapeut BCZ® en het TCZ-register met licentienummer: 204698R. Daardoor onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht
–  Arbeidscoach (specialisatie: chronische stressproblematiek)
–  Visiteur NVPA-therapeuten
–  Leertherapeut post-hbo-opleiding psychosociaal therapeut
–  Lid Raad van Advies Stichting Keurmerk Beroepsscholingen
–  Begeleider lotgenotengroep stichting De school van Bovensmilde

Ik ben lid van
–  Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Sinds 2001 | nvpa.org
–  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ en TCZ). Jaarlijks nieuwe licentie | rbcz.nu en www.tcz.nu

Ik ben betrokken bij
–  Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen voor de geestelijke volksgezondheid (SKB). Lid Raad van Advies sinds 2010 | stichtingskb.nl
–  Academie Recresco: drie- en vierjarige deeltijdopleiding tot Ervaringsgericht Psycho-sociaal Therapeut. Sinds 2008 verbonden als leertherapeut | recresco.nl
–  Boswijk Instituut voor Therapie en Opleiding. Intervisietraining voor docenten (2011) | boswijkinstituut.nl
–  Phoenix Opleidingen. Professionele communicatie. Sinds 2010 lid van de raad van advies | phoenixopleidingen.nl

Ik werk samen met
–  Psycho-Netwerk: samenwerkingsverband van therapeuten, ook voor doorverwijzingen en intervisie. Sinds 2006 | psychonetwerk.nl
–  Adviesbureau Charl de Graaf / ArboSDW: samenwerking en doorverwijzing bij arbeidsgerelateerde stress. Sinds 2011 | adviesbureau-charldegraaf.nl
–  José Al. Samenwerking, doorverwijzing en collegiaal overleg. Sinds 2011 | dewegnaarbinnen.nl
–  Monique de Heij. Samenwerking, doorverwijzing en collegiaal overleg. Sinds 2014 | bestaansleegte.nl