fbpx

Informatie voor verwijzers

Praktijk voor psychosociale therapie Sypke Visser
–  Lid Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Nummer: 100308.
–  Lid Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP). Nummer. 20277.
–  Ingeschreven in het AGB register van Nederlandse zorgverleners of zorgverleningsinstanties. Code zorgverlener:  94007158. Code praktijk: 94056436.
–  Ingeschreven in het RBCZ register als Registertherapeut BCZ® met licentienummer: 204698R.
–  Ingeschreven in het register Geschillencommissie Wkkgz bij Stichting Zorggeschil. Nummer: WGZ0001.

Ik ben lid van
–  Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Sinds 2001 | nvpa.org
–  Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP). Sinds 2019 | https://www.vpep.nl/
–  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Jaarlijks nieuwe licentie | rbcz.nu en www.tcz.nu

Ik ben betrokken bij
–  Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen voor de geestelijke volksgezondheid (SKB). Lid Raad van Advies sinds 2010 | stichtingskb.nl
–  Academie Recresco: drie- en vierjarige deeltijdopleiding tot Ervaringsgericht Psycho-sociaal Therapeut. Sinds 2008 verbonden als leertherapeut | recresco.nl
–  Boswijk Instituut voor Therapie en Opleiding. Intervisietraining voor docenten (2011) | boswijkinstituut.nl
–  Phoenix Opleidingen. Professionele communicatie. Sinds 2010 lid van de raad van advies | phoenixopleidingen.nl

Ik werk samen met
–  Adviesbureau Charl de Graaf / ArboSDW: samenwerking en doorverwijzing bij arbeidsgerelateerde stress. Sinds 2011 | adviesbureau-charldegraaf.nl
–  José Al. Samenwerking, doorverwijzing en collegiaal overleg. Sinds 2011 | dewegnaarbinnen.nl
–  Monique de Heij (†). Samenwerking, doorverwijzing en collegiaal overleg. Van 2014-2017 | bestaansleegte.nl